دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1393، صفحه 71-149 
بیولوژی سته و بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

صفحه 71-78

جمشید نظری عالم؛ عبدالرضا احمدی؛ سیدکریم موسوی؛ حمید رحیمیان‌مشهدی؛ مجید جوادی؛ فاطمه رشیدیان


بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های سولفونیل اوره در کنترل علف‌های‌هرز ذرت شیرین (Zea mays L.)

صفحه 79-94

محبوبه نبی‌زاده؛ مجید عباس‌پور؛ علی‌اصغر چیت‌بند؛ محمد بازوبندی


مقایسه پراکنش پوشش گیاهی در دو اکوسیستم مختلف

صفحه 113-122

حسین صادق‌زاده‌یزدی؛ محمدحسن راشد محصل؛ لیلا علیمرادی


اثر رقم و تراکم کاشت لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر جمعیت و رشد علف‌های‌هرز

صفحه 123-133

مسعود کامل‌شیخ‌رجه؛ سیدحسین ناظرکاخکی؛ نسیم رضوانی؛ نادر محمدی


اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بذر در کشت مستقیم دو رقم گندم بهاره

صفحه 135-150

داود امیدی نسب؛ محمدحسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مهران شرفی ‏زاده؛ علی‏رضا شافعی‏ نیا