کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 5
1. جمع‌آوری فون بندپایان مرتبط با گیاه هرز خار زن بابا ((Onopordom achanthium به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-126

قربانعلی اسدی؛ سرور خرمدل؛ زینت رستمی؛ فاطمه معلم بنهنگی


2. بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-53

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلامرضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی آل ابراهیم


4. کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع پیاز در کشت نشایی پاییزه در جنوب استان کرمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

احمد آئین؛ ابراهیم ممنوعی


5. بررسی کارآیی دو علف‌کش گلایفوسیت و هالوکسی فوپ آر متیل و شعله‌دهی در کنترل گیاه وتیور Roberty(L.) Chrysopogon zizanioides

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-98

فاطمه حلاج‌نیا؛ محمد بازوبندی؛ شهرام نوروز زاده؛ اکرم حلاج نیا