نویسنده = قربانعلی اسدی
تعداد مقالات: 3
1. جمع‌آوری فون بندپایان مرتبط با گیاه هرز خار زن بابا ((Onopordom achanthium به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-126

قربانعلی اسدی؛ سرور خرمدل؛ زینت رستمی؛ فاطمه معلم بنهنگی


2. بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-53

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلامرضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی آل ابراهیم


3. (اثرات حاشیه ای گیاه هرز تاتوره ). Datura starmonium L ( بر تراکم آفات کلیدی گوجه فرنگی) Lycopersicon esculentum Mill.

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-89

ملیحه رضائی؛ قربانعلی اسدی؛ مجتبی حسینی