آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

4

تعداد شماره‌ها

8

تعداد مقالات

44

تعداد نویسندگان

125

تعداد مشاهده مقاله

27,672

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

24,610

نسبت مشاهده بر مقاله

628.91

نسبت دریافت فایل بر مقاله

559.32

تعداد مقالات ارسال شده

12

تعداد مقالات رد شده

0

درصد عدم پذیرش

0

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

50

زمان پذیرش (روز)

248

تعداد پایگاه های نمایه شده

0

تعداد داوران

18

 

نشریه بوم شناسی علف‌های هرز از پاییز سال 1389 با کسب مجوز از کمیسیون بررسی نشریات و مجلات و دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی، ابتدا به صورت فصلنامه  و با عنوان بوم شناختی‌ علف‌های هرز فعالیت خود را آغاز نمود. این نشریه سپس با هدف دریافت مجوز از کمیسیون نشریات وزرات علوم و آموزش عالی از سال 1392 نسبت به تغییر عنوان نشریه به نام بوم شناسی علف‌های هرز و انتشار آن به صورت دوفصلنامه اقدام کرد. این نشریه درصدد است تا با نشر نتایج تحقیقات اصیل علوم علف‌های هرز، جامعه علمی را  در امر گسترش و تولید علم یاری رساند. امید است محققین با ارسال مقالات خود ما را در این امر یاری نمایند.

 

مجله بوم شناسی علف های هرز از اخلاق علمی و نشر  بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)  تبعیت می نماید.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی